skip to Main Content

Som auktoriserad turistguide är du välkommen som medlem i Sveriges Guideförbund

Relevant guideutbildning och auktorisation är en förutsättning för att bli antagen som medlem i Sveriges Guideförbund.

När du genomgått din utbildning och erhållit auktorisation är du välkommen att söka medlemskap via din regionala eller lokala guideförening ansluten till Sveriges Guideförbund. I vissa fall kan en auktoriserad turistguide beviljas medlemskap i SveGuide som enskild medlem.

Medlemskap beviljas av SveGuides styrelse. Då en regional- eller lokal guideförening önskar söka medlemskap i SveGuide skall ansökan styrkas med protokoll från aktuell förenings medlemsmöte.

Vilka fördelar har du som medlem i Sveriges Guideförbund?

Genom ditt medlemskap får du

  • Marknadsföring via SveGuides hemsida,
  • Möjlighet till nationell guideauktorisation,
  • Vidareutbildning och kompetensutveckling,
  • Bevakning av guidefrågor nationellt och internationellt för att synliggöra den auktoriserade turistguidens roll och betydelse samt
  • Tillgång till ett brett kontaktnät för kunskaps- och informationsutbyte kring frågor som gäller turistguideyrket.

Medlemsavgiften består av en årsavgift per förening och en avgift per medlem. Enskilda medlemmar betalar per person. Medlemsavgiften fastställs årligen av SveGuides förbundsstämma.

Har du frågor om ditt eller din förenings medlemskap kontakta gärna medlemsansvarig:
medlemsansvarig@guidesofsweden.com

Ansökningsformulär

Föreningar
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Auktoriserad turistguide
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Back To Top