skip to Main Content

Sveriges Guideförbund, SveGuide, är en intresseorganisation för auktoriserade turistguider i Sverige.

Förbundets målsättning är att verka för

  • att begreppet auktoriserad turistguide blir erkänt i Sverige;
  • att de auktoriserade turistguidernas yrkeskompetens upprätthålls;
  • att de auktoriserade turistguidernas arbetsvillkor kontinuerligt förbättras;
  • att informera om och marknadsföra SveGuides medlemmar.

Ca 700 auktoriserade turistguider är idag medlemmar i Sveriges Guideförbund.

Medlemskapet erhålls huvudsakligen via en regional eller lokal guideförening ansluten till SveGuide. I vissa fall då ingen guideförening ansluten till SveGuide finns på orten eller när den auktoriserade turistguiden inte är medlem i någon guideförening kan medlemskapet erhållas direkt i SveGuide.

SveGuide verkar för att det ska finnas relevant guideutbildning och att auktorisation skall vara likvärdig över hela landet så att fler kompetenta och erfarna turistguider ska kunna bli auktoriserade. Tillsammans med Visita, besöksnäringens bransch-och arbetsgivarorganisation, har Sveriges Guideförbund arbetat fram en valideringsmodell för kvalitetssäkring av guideyrket. När valideringens kunskapskrav är uppfyllda kan guiden erhålla en nationell guideauktorisation.

SveGuide driver guidefrågor även internationellt, genom sitt medlemskap i FEG, Europeiska Turistguidefederationen, och IGC, Inter-Nordic Guide Club.

Snabba fakta om SveGuide

  • Förbundet bildades 1983
  • Ca 700 medlemmar; 14 föreningar och 9 enskilda medlemmar
  • Erbjuder i samarbete med VISITA nationell auktorisation för turistguider, dvs. kvalitetssäkrar yrkesstandard
  • Driver guidefrågor i Sverige och internationellt
  • Kompetensutvecklar medlemmar på årsstämmor och träffar
Back To Top