skip to Main Content

badge för auktoriserad guideNy nationell guideauktorisation under 2017:
SveGuide och VISITA har tagit fram en guidevalidering där grundläggande kompetensmål för guideyrket definieras. Syftet är att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider. Eftersom yrkesbeteckningen ”Guide” inte kan skyddas och det hittills inte funnits någon enhetlig definition av vilka kompetenser som krävs för att man ska kunna arbeta som guide i förhållande till besökare och beställare, har guidevalideringen skapats. Blivande guider kan efter godkänd validering erhålla en nationell guideauktorisation i form av ett auktorisationsintyg och en badge (se bild).

Notera att detta är en nationell guideauktorisation som fastställer guidens lämplighet att utöva yrket. De guider som uppfyller valideringens kompetensmål kan erhålla en nationell guideauktorisation som ett yrkesbevis.

Användning i full skala från 2017
Den ordinarie valideringen och nationella auktorisationen, som påbörjas år 2017, genomförs av yrkesbedömare utbildade av VISITA under början av 2017. Auktorisationen handläggs av en av SveGuide och VISITA utsedd guideauktorisationsnämnd. Nämnden ska bland annat värdera resultatet av valideringen samt besluta om auktorisationen.

guidebadge baksidaBesöksnäringen är en av Sveriges stora basnäringar. Turismen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren, en utveckling som kan förväntas fortsätta. VISITAs uppdrag är att skapa förutsättningar för tillväxt i näringen och därmed medverka till den fortsatta positiva utvecklingen. VISITA bidrar också med kvalitetssäkring av aktuella yrkesområden inom besöksnäringen för att säkerställa näringens försörjning av kompetenta medarbetare.

Många personer verkar i dag under beteckningen ”guide” oavsett om man har någon formell kompetens eller inte. Detta gör det svårt för både besökare och beställare att avgöra vilka guider som är seriösa och som har erforderlig kompetens.

SveGuide och VISITA vill därför via validering och nationell auktorisation säkerställa guidekompetensen så att beställare och besökare vet vad man kan förvänta sig då man anlitar en person som betecknar sig nationellt auktoriserad guide.

Vägen framåt
SveGuide och VISITA bygger gemensamt upp en organisation för validering (bedömning/uppguidning) för den som önskar bli nationellt auktoriserad guide. Detta sker i samverkan med utbildningsanordnare i olika delar av landet. När uppbyggnadsfasen är klar kommer exempelvis elever i guideutbildningar och andra intresserade att kunna erbjudas validering och auktorisation.

Läs mer:

Kontakta Visita för validering:

Mejla till guide@visita.se

 

 

Back To Top