skip to Main Content

En auktoriserad turistguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides utbildningsplan eller har motsvarande kompetens och erhållit auktorisation.

SveGuides utbildningsplan omfattar i nuläget minst 200 timmars handledd undervisning och avslutas med examination och uppguidning. Utbildning sker i samverkan mellan SveGuides regionala eller lokala medlemsföreningar, turistorganisationer, övriga intressenter och utbildningsanordnare. Efter avslutad utbildning erhålls auktorisation.

För att få veta vilka guideutbildningar som just nu är aktuella i ditt geografiska område kontakta respektive regional- eller lokal guideförening. Se föreningskontakter här (pdf, öppnas i nytt fönster).

För dig som redan genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett valideringssystem arbetats fram av SveGuide och Visita. Genom detta system kan du delta i en examination för Nationell guideauktorisation och bli godkänd som nationellt auktoriserad guide.

För att, som utbildningsarrangör, få mer information om utbildningsplanen, vänligen kontakta utbildningsansvarig: utbildning@guidesofsweden.com.

Back To Top