skip to Main Content

Sveriges Guideförbund (SveGuide) och besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation VISITA inledde ett samarbete 2014 för att lyfta fram guidernas betydelse för besöksnäringen. Syftet var att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider. Man har identifierat behovet av en kvalitetssäkring av guideyrket kopplad till ett nationellt yrkesbevis. Denna kvalitetssäkring har utmynnat i en nationell guideauktorisation som genomförs i enlighet med en fastställd valideringsmodell.

Den nationella auktorisationen har tagits fram av representanter från SveGuide och VISITA. Tillsammans bemannas också den auktorisationsnämnd som ansvarar för auktorisationens införande under 2017.

Notera att detta är en nationell guideauktorisation för alla guider i Sverige, inte en auktorisation för nationella guider (Sverigeguider). De guider som uppfyller valideringens kompetensmål kan erhålla en guideauktorisation som ett yrkesbevis.

Då SveGuides medlemmar redan är verifierade som auktoriserade guider, har dessa under en övergångsperiod (2016), erbjudits möjligheten att erhålla en nationell guideauktorisation (auktorisationsintyg och badge) genom ett förenklat förfarande. Badgen finns att ta del av på vår hemsida för igenkännande. På medlemsföreningarnas hemsidor framgår nu också vilka auktoriserade guider som har sökt och erhållit den nationella guideauktorisationen under 2016 genom följande logga:

nationellt-auktoriserad-guide

badge för auktoriserad guide
Badge, exempel
Back To Top