skip to Main Content

Utbildningsdagen Guiden och tekniken 7 nov. 2015

Vi lever i en ny digital värld. Snart sagt alla verksamheter utmanas, påverkas, förändras och drar nytta av tekniken. Så också guideverksamheten. Hur kan du använda tekniken för att göra dina guidningar ännu bättre och människors upplevelser ännu starkare?

Under en utbildningsdag samlades förmedlare, guider från guideföreningar, hembygdsförbund och museer på Innovatum i Trollhättan för att diskutera frågor kring guideverksamhet och teknik.

  • Hur förändrar tekniken guidens roll?
  • Vilka är våra möjligheter och utmaningar?
  • Vilka tekniska hjälpmedel kan vi ta hjälp av?
  • Och hur kan vi föra en dialog med – och ställa krav på – våra uppdragsgivare?

En givande dag

Dagen bjöd på föreläsningar, diskussioner, workshops och möjligheter att prova teknisk utrustning. Och naturligtvis möten, samtal och nätverkande. Allt detta skapade en bra grund för nästa nödvändiga steg: att föra diskussionen om guiden och tekniken i ett större sammanhang, inte minst med institutioner och andra uppdragsgivare. En dag då även dessa bjuds in är ett naturligt nästa steg i processen.

I den här dokumentationen hittar du en reflekterande dokumentation av dagen. Det finns även ett studiematerial som du kan använda i din förening eller organisation. Samtalet fortsätter!

Ladda ned program och utförlig dokumentation här:

Back To Top