skip to Main Content

SveGuides etiska regler

En auktoriserad turistguide inom SveGuide, Sveriges Guideförbund:

  1. ska för sitt uppdrag vara väl förberedd kunskaps- och språkmässigt samt bära korrekt och passande klädsel.
  2. anländer i god tid på avtalad plats, presenterar sig för gruppen med för- och efternamn och bär namnbricka. Ett giltigt guidecertifikat ska kunna förevisas.
  3. ger en mångsidig, saklig och objektiv framställning. Personliga värderingar i politiska, moraliska, etniska eller religiösa frågor ska inte framföras. När det gäller sådant, som inte är rena fakta, är det viktigt att det tydligt framgår, att det sagda rör sig om exempelvis legend, saga eller tradition.
  4. förutsätts vara lojal mot sin uppdragsgivare och följa uppgjorda avtal, där det tydligt framgår, vad som förväntas av guiden enligt uppdragsgivarens önskemål. Vid delade uppfattningar ska eventuella problem aldrig lösas inför gästerna. Om en guide får förhinder och inte kan ta överenskommet uppdrag ska guiden vara beställaren behjälplig med att föreslå en ersättare. Provisionsavtal med inköpsställen, restauranter, hotell e.d. ska inte förekomma.
  5. ska främja turismens utveckling genom att visa på det unika på orten och i landskapet men samtidigt upplysa gästerna om respekten för djur, natur och skyddet av sevärdheter – inte minst värnet av våra världsarv.
  6. ska känna ett personligt ansvar för sin SveGuide-auktorisation och därmed kontinuerligt vidareutbilda sig. Guiden ska visa lojalitet och respekt gentemot sina kolleger såväl inom den lokala föreningen som inom SveGuide, Sveriges Guideförbund.
Back To Top