skip to Main Content

Sveriges Guideförbund har i samarbete med Visita, besöksnäringens bransch – och arbetsgivarorganisation, arbetat fram en valideringsmodell för kvalitetssäkring av guideyrket. När valideringens kunskapskrav är uppfyllda kan guiden erhålla en nationell guideauktorisation – ett yrkesbevis, giltigt i 5 år.

Den nationella guideauktorisationen ersätter inte de lokala och regionala auktorisationer som redan finns utan kompletterar dessa genom att den säkerställer guidens yrkeskompetens för att förmedla kunskap på ett tilltalande och säkert sätt.

Informationsbrev, april 2016

Ansökan om nationell guideauktorisation

Kontakta Visita på mejladress guide @ visita.se    (ta bort mellanslagen när du mejlar).

Validering 2015 Guidevalidering Kunskapsmål Slutversion

Självskattningsformulär

Förklaring till ansökan

Back To Top