skip to Main Content

Sveriges Guideförbund är anslutet till två internationella guideorganisationer och representerar Sverige där. Organisationerna är Inter-Nordic Guide Club (IGC) och European Federation of Tourist Guide Associations (FEG).

Back To Top